Tietosuojaseloste - Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

11.5.2018

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Sisushop
Harakankellontie 9
80160 JOENSUU
Puhelin 045 78341738
Y-tunnus: 3137663-3
Kotipaikka: Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa
Sisushopin asiakaspalvelu
Harakankellontie 9
80160 JOENSUU
info@sisushop.fi
045 783 41738

Rekisterin nimi

Sisushop.fi verkkokaupan asiakasrekisteri sekä
Sisushop.fi uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri

Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään

Rekisterin pidon perusteita ovat asiakassuhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan Sisushopille antama toimeksianto sekä Sisushopin lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen.

Sisushop kerää henkilötietoja Sisuhop.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin henkilötietolain ja muun Sisushoppia sitovan lainsäädännön puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaan identiteetin tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta

 • Asiakkaan verkkokaupasta tekemien tilausten ja palautusten käsittely, toimitukset sekä arkistointi

 • Verkkokaupan tilauksiin, toimituksiin ja palautuksiin liittyvän viestinnän hoitaminen, kuten tilaus- ja toimitusvahvistukset

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen ja asiakaspalautteen käsittely

 • Sisushopin lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen sekä vastuullisuuden toteuttaminen

 • Tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinointia varten

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Sisushop.fi verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Katuosoite

 • Postinumero

 • Postitoimipaikka

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Vaihtoehtoiset toimitusosoitteet

Rekisteröityneen asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

 • Käyttäjätunnus

 • Salasana

Tilaus- ja maksutapahtumatiedot:

 • Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista ja palautuksista

 • Tiedot asiakkaan suorittamista maksutapahtumista

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • Asiakaspalvelun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot

 • Asiakkaan tuotearvostelut ja suosikkituotteet

 • Asiakaspalaute

 • Asiakaspalvelun kontaktihistoria

 

Sisushop.fi uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 • Markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

 

HUOM! SISUSHOP ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Asiakkaan henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään Sisushop.fi verkkokauppaan rekisteröitymisen tai verkkokaupan käytön yhteydessä.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä Sisushopin asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Sisushopin asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa asiakkaan tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla asiakastilillään rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset.

Asiakas voi myös halutessaan liittyä Sisushopin asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustaan saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Sisushop kerää asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää rekisteristä poistoa, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Rekisteröitynyt asiakas voi muokata asiakastietojaan kirjautumalla Sisushop.fi verkkokauppaan. 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Sisushopin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille verkkokaupan tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille verkkokaupan teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon, asiakaspalvelun sekä tilausten pakkaamisen ja toimittamisen yhteydessä.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti Sisushopin internetsivustoilla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

Rekisterin tietoturvallisuus

Sisuhopin asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen.

Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu Sisushopin organisaation sisällä vain pääsyä tarvitseville henkilöille sekä niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat verkkokaupan tarjoamiseen Sisushopin toimeksisaajina. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli verkkokaupan taustajärjestelmiin salattuina. Rekisterin henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekistereihin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen info@sisushop.fi. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan postitse.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Sisushopin asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen.

Oikeus väärän tai vanhentuneen tiedon oikaisemiseen

Rekisteröitynyt asiakas voi muokata asiakastietojaan kirjautumalla Sisuhop.fi verkkokauppaan. Tietojen oikaisua voi myös pyytää ottamalla yhteyttä info@sisushop.fi. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa kokonaan tai osittain ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Pyynnöt tietojen poistamiseksi tulee osoittaa info@sisushop.fi.